Edukacja ekologiczna w przedszkolu

Autor: Jadwiga Pytlarczyk

Wydawnictwo: Iwanowski

Rok wydania: 2010

ISBN: 978-83-89536-13-6

Format: B5

Ilość stron: 72

New product

17,85 zł

W ostatnich latach dziejów naszej cywilizacji systematycznie obserwuje się niszczenie środowiska naturalnego przez człowieka. Dewastacja przyrody osiągnęła alarmujące rozmiary. Ludzie niszczą lasy i glebę, zatruwają powietrze, wodę. Potrzeba ochrony przyrody a także całokształtu środowiska człowieka jest wynikiem uświadamiania sobie przez coraz większą liczbę ludzi stopnia zagrożenia naszej planety przez różne formy działalności człowieka. Z tego względu ochrona środowiska stała się obiektem działań przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych; początkowo przyrodników, potem techników, wreszcie geografów, urbanistów, medyków, socjologów, prawników i ekonomistów. Wobec realnego zagrożenia naszej planety nie można pozostać obojętnym. Trzeba dążyć do powstrzymania dalszej dewastacji przyrody, do ochrony istniejących zasobów, do odnowy środowiska naturalnego. Ważną rolę w tym procesie odgrywa, zapoczątkowana już w przedszkolu, edukacja. Oczywiste jest to, że wpływ przedszkolaka na zanieczyszczanie atmosfery czy gleby jest naprawdę niewielki, ale ważne jest kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej.

W przedszkolu jest wiele okazji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej. Obejmuje ona zaznajamianie dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną a także nauczenie ich dostrzegania i przeżywania piękna przyrody oraz obcowania z nim. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan i pomnażanie zasobów naturalnych środowiska człowieka, wrażliwości na środowisko przyrodnicze, szacunek do niego, racjonalne korzystanie z jego zasobów, dążenie do kontaktu z nieskażonym środowiskiem.

Napisz opinię

Edukacja ekologiczna w przedszkolu

Edukacja ekologiczna w przedszkolu

Autor: Jadwiga Pytlarczyk

Wydawnictwo: Iwanowski

Rok wydania: 2010

ISBN: 978-83-89536-13-6

Format: B5

Ilość stron: 72

Produkty powiązane

Przejdź do góry